Artificial flower


MLF2303
Artificial flower (Foam)

MLF3163
Artificial flower (Foam)

MLF3127
Artificial flower (Foam)

MLF0051
Artificial flower (Foam)

MLF2166A01
Artificial flower (Foam)

MLF0054
Artificial flower (Foam)

MLF0037
Artificial flower (Foam)

MLF0027
Artificial flower (Foam)

MLF0036-1
Artificial flower (Foam)

MLF0036-2
Artificial flower (Foam)

MLF0038
Artificial flower (Foam)

MLF0057
Artificial flower (Foam)

MLF0059
Artificial flower (Foam)

MLF0060
Artificial flower (Foam)

MLF0062-GR
Artificial flower (Foam)

MLF0062-LY
Artificial flower (Foam)


Bag


MLYM008-G-1
Bag (Woolen)
30*30*30cm

MLYM008-G-2
Bag (Woolen)
20*20*20cm

MLYP0050
Bag (Fabric)
23*15*21cm
18*13*14cm
15*11*11.5cm

MLYP0052-C-1
Bag (Fabric)
38*15*41cm

MLYP0052-C-2
Bag (Fabric)
37*17*21cm

MLB001-DC,-C,-LC
Bag (Fabric)
30*30*11cm
26*26*10cm
22*22*9cm

MLB003-LC
Bag (Fabric)
29*37cm

MLB003-DC
Bag (Fabric)
29*37cm


Basket


MLYM006-O-1,O-2
Basket (Metal/ woolen)
22*15*18cm
17.5*9*16cm

MLYM006-N-1,N-2
Basket (Metal/ woolen)
22*15*18cm
17.5*9*16cm

MLYM006-G-1,G-2
Basket (Metal/ woolen)
22*15*18cm
17.5*9*16cm

MLTY0021-B
Basket (Metal)
12*12*33cm

MLTY0057-B-1, MLMT0024
Basket/ wooden cover (Metal/ wooden)
50*29*40cm
50*50*1.5cm


Book rack


MLTY0054
Bookrack (Metal)
35*25*21cm


Bookend


MLDLS001-1,-2
Bookend (Marble)
10*10*18cm
10*10*12cm

MLDLS023-B
Bookend (Marble)
19.8*9.6*8cm
12*12*8cm


Bowl


ML-0153-C-2
Bowl (Ceramic)
18*18*9.5cm

ML-0294-G-2
Bowl (Ceramic)
23.5*23.5*15cm

ML-0294-C-3
Bowl (Ceramic)
14*14*9.5cm

SL011-B,-P,-L
Bowl (Ceramic)
16*16*11.5cm

18021-C
Bowl (Ceramic)
15.5*15.5*7.5cm

ML0280-C-1,W-2
Bowl (Ceramic)
25*25*8cm
20*20*6cm

JSY017-2
Bowl (Ceramic)
20*20*11cm


Box


MLMT0015-CW-1,CW-2
Box (Ceramic/ wooden)
21*21*10cm
17*17*8cm


Candle holder


JSY023-2,-3
Candle holder (Ceramic)
8.3*8.3*26cm
7.5*7.5*20.5cm

MLDJ003
Candle holder (Ceramic)
13*13*10cm

MLBL0015-1,-2, MLDLS003
Candle holder, Tray (Glass, Marble)
9*9*25cm
9*9*20cm
40*25*1.5cm


Cup & saucer


ML-0259-O
Cup & saucer (Ceramic)
8*8*11cm
15.4*15*1.7cm

ML-0259-B
Cup & saucer (Ceramic)
8*8*11cm
15.4*15*1.7cm

18027-LB
Cup & saucer (Ceramic)
C: 7.6*7.6*7cm
S: 13*13*2.2cm

18032-LB
Cup & saucer (Ceramic)
C: 9.5*12.5*6cm
S: 15.5*15.5*1.5cm

18034-C
Cup & saucer (Ceramic)
C: 10.8*8*6.3cm
S: 15.3*15.3*2cm

18016-C,18018-C
Pot, cup (Ceramic)
19*12*13cm
13*8*8.2cm

18019-C
Cup & saucer (Ceramic)
C: 11*8*9cm
S: 15.5*15.5*2.5cm


Cutlery


MLDC003
Cutlery (Stainless steel)
22cm

MLDC004
Cutlery (Stainless steel)
22cm

MLDC005
Cutlery (Stainless steel)
22cm

MLDC006
Cutlery (Stainless steel)
22cm


Decoration


ML-0281-W-1,W-2,W-3
Decoration (Ceramic)
9.5*9.5*28cm
11.2*11.2*18cm
8.2*8.2*21.5cm

ML-0281-B-1,B-2,B-3
Decoration (Ceramic)
9.5*9.5*28cm
11.2*11.2*18cm
8.2*8.2*21.5cm

ML-0283-B
Decoration (Ceramic)
18*18*20cm

ML-0284-B
Decoration (Ceramic)
15*14*13cm

ML-0282-B
Decoration (Ceramic)
13*13*13cm

ML-0283-W
Decoration (Ceramic)
18*18*20cm

ML-0284-W
Decoration (Ceramic)
15*14*13cm

ML-0282-W
Decoration (Ceramic)
13*13*13cm

ML-0298-W-2
Decoration (Ceramic)
16.5*16.5*12cm

ML-0298-W-3
Decoration (Ceramic)
12.7*12.7*9.5cm

ML-0278-W-1
Decoration (Ceramic)
22x15x19cm

ML-0278-G-2
Decoration (Ceramic)
15x10x14.5cm

ML-0251-W-1,G-1,Y-2,L-2
Ceramic flower (Ceramic)
35x35x6
35x35x6
27x27x6
27x27x6

MLTY0036-B-1
Metal decoration (Metal)
90*26.5*37cm

MLTY0036-B-2
Metal decoration (Metal)
60*25*35cm

MLTY0036-B-3
Metal decoration (Metal)
25*25*35cm

MLTY0036-B-4
Metal decoration (Metal)
25*20*25cm

MLTY0037-B-1
Metal decoration (Metal)
63*47.5*18cm

MLTY0038-B-1
Metal decoration (Metal)
47*41*18cm

MLTY0061-1
Decoration (Iron)
39*18cm

MLTY0061-2
Decoration (Iron)
31*18cm

MLTY0061-3
Decoration (Iron)
27*17cm

MLTY0027, ML-0256-W
Decoration (Ceramic/ metal)
54*24cm
14.5*14.5*15.5cm

ML-0264-W-2, MLTY0029-B-2
Decoration (Ceramic/ metal)
14*14*13.5cm
15*15*19cm

ML-0263-W-2, MLTY0028-B-2
Decoration (Ceramic/ metal)
25*11.5*18cm
29*13*34cm

MLTY0062
Decoration (Iron)
45*15*63cm

MLTY0063-1
Decoration (Metal)
35.5*35.5*35.5cm

MLTY0063-2
Decoration (Metal)
23.5*23.5*23.5cm

MLTY0063-3
Decoration (Metal)
14.5*14.5*14.5cm

MLTY0060
Decoration (Iron)
48*8*35cm

MLTY0058
Decoration (Iron)
37*15*60cm

MLTY0059
Decoration (Iron)
80*5*64cm

TY-00128
Decoration (Metal)
110*1*66cm

TY-0063
Decoration (Metal)
70*1*49cm

TY-0069
Decoration (Metal)
96*11*64cm


Glass


MLBL0021-C-1
Glass vase (Glass)
13.5*13.5*23cm

MLBL0021-C-2
Glass vase (Glass)
10.8*10.8*31.5cm

MLBL0022-P-1
Glass vase (Glass)
17*17*13cm

MLBL0022-P-2
Glass vase (Glass)
13.5*13.5*10cm

MLBL0023-B
Glass vase (Glass)
17*17*16cm

MLBL0025-CG-1
Vase (Glass)
8.8*8.8*29cm

MLBL0025-CG-2
Vase (Glass)
8.7*8.7*23.2cm

MLBL0026-CG
Vase (Glass)
12.8*12.8*32cm

MLBL0027-CG
Vase (Glass)
17.5*17.5*15cm

MLTY0039-B-1
Metal glass
20*20*44cm

MLTY0039-B-2
Metal glass
16*16*33cm


Jar


18029-LB
Jar (Ceramic)
7.6*7.6*7cm

18026-LB
Jar (Ceramic)
9.3*8.5*7cm

18037-C-1,C-2,C-3
Jar (Ceramic/ wooden)
12.7*12.7*29.5cm
12.7*12.7*22cm
12*12*14.5cm

18035-C
Jar (Ceramic)
9.8*9.8*7cm

18017-C
Jar (Ceramic)
9*9*7.5cm


Lamp


ML-0267-W-1
Desk lamp (Ceramic)
12*12*35cm

ML-0267-W-2
Desk lamp (Ceramic)
10*10*27cm

X-0224-G
Desk lamp (Ceramic)
17.8*17.8*21cm

X-0214-C-3TD
Desk lamp (Ceramic)
13.5*13.5*24cm

X-0227-YC
Desk lamp (Ceramic)
16*16*21.2cm

X-0219-C
Desk lamp (Ceramic)
25.4*25.4*20.3cm


Lantern


MLZT006-B-1,-2
Wooden Lantern w/ Fabric
32*32*50cm
28*28*46cm

MLZT007-O-1,-2
Wooden Lantern w/ Fabric
20*20*43cm
15*15*37cm


Mirror


JZ-00145
Mirror (Metal)
89*2*89cm

TY-0083
Mirror (Metal)
91.5*2*91.5cm

JZ-0096
Mirror (Metal)
89*2*89cm


Napkin


MLCJ002-M
Napkin


Painting


MLH021
Painting (Wooden/ paper)
60*40*3cm

MLH020
Painting (Wooden/ paper)
52*40*3cm

MLH022
Painting (Wooden/ paper)
31.5*3*41.5cm


Pillow


MLBZ001-DGN
Pillow (Fabric)
45*45cm

MLBZ002-Y
Pillow (Fabric)
45*45cm

MLBZ002-W
Pillow (Fabric)
45*45cm

MLBZ002-B
Pillow (Fabric)
45*45cm

MLBZ002-C
Pillow (Fabric)
45*45cm


Placemat


MLCD004-2
Placemat
32*45cm


Plant pot


ML-0255-WY-3
Flower pot w/ wooden base (Ceramic/ wooden)
16*16*15cm

ML-0255-WG-2
Flower pot w/ wooden base (Ceramic/ wooden)
24*24*25.5cm

ML-0286-W-2
Plant pot (Ceramic)
28x27.8x25cm

ML-0272-BL-1
Plant pot (Ceramic)
24*31*22cm

ML-0272-BL-2
Plant pot (Ceramic)
26.5*20.5*17.6cm

ML-0279-W-1
Plant pot (Ceramic)
30x22.5x14.5cm

ST0016-G-1,G-2
Plant pot (Ceramic)
26.3*13.2*13cm
22.5*10.9*11.4cm

SL001-B-2
Flower pot (Ceramic)
26*26*17cm

SL002-B-3
Flower pot (Ceramic)
20*20*13cm

SL-016-W
Flower pot (Ceramic)
24.5*24.5*14.5cm

X-0230-YC-1,YC-2
Flower pot (Ceramic)
16.5*13.8*25.5cm
14.2*11.4*21.8cm

MLDY002-2
Flower pot (Ceramic)
11.43*11.43*10.16cm

MLDJ002-1
Flower pot (Ceramic)
17.78*17.78*15.24cm

JSY012-2,-3
Flower pot (Ceramic)
22.7*12.8*11cm
16.3*8.8*7.5cm

JSY006-1,-3
Flower pot (Ceramic)
15*15*11cm
10.5*10.5*8.5cm

MLTY0051-2, ML-0256-W
Flower pot/ metal shelf (Ceramic/ metal)
35*13*66cm
14.5*14.5*15.5cm

MLTY0051-1, ML-0256-W
Flower pot/ metal shelf (Ceramic/ metal)
35*13*62cm
14.5*14.5*15.5cm

MLTY0051-3, ML-0256-W
Flower pot/ metal shelf (Ceramic/ metal)
35*13*64cm
14.5*14.5*15.5cm

MLTY0027, ML-0256-W
Decoration (Ceramic/ metal)
54*24cm
14.5*14.5*15.5cm

MLTY0052, ML-0256-W
Flower pot/ metal shelf (Ceramic/ metal)
19*14*7cm
14.5*14.5*15.5cm

MLTY0046-B-1, ML-0256-W
Metal/ Flower pot (Metal/ ceramic)
43*14.5*50.5cm
14.5*14.5*15.5cm


Plate


ML-0161-WB-2,WB-3
Fruit plate (Ceramic)
35x34.5x8cm
20x19.5x9.5cm

ML-0161-WY-3
Fruit plate (Ceramic)
20x19.5x9.5cm

ML-0161-WG-2,WG-3
Fruit plate (Ceramic)
35x34.5x8cm
20x19.5x9.5cm

X-0211-C-1,-2
Plate (Ceramic)
22.8*22.8*3.5cm
26*26*4cm

ML-0268-CW-1,CW-2
Fruit plate (Ceramic)
32*32*10.5cm
28*28*9cm

ML-0258-O-1,O-2
Plate (Ceramic)
28x28x2cm
22x22x1.6cm

ML-0258-B-1,B-2
Plate (Ceramic)
28x28x2cm
22x22x1.6cm

ML-0171-1,-2
Plate (Ceramic)
25.5*25.5*2.8cm
20.6*20.6*2.5cm

ML-0290B-L,O-S
Cake plate (Ceramic/ wooden)
26.5*26.5*12.5cm
21.5*21.5*10.5cm

X-0202-Y-2,C-3
Plate (Ceramic)
32.5*32.5*8.5cm
27.1*27.1*7.5cm

X-0204-C-1,Y-2
Plate (Ceramic)
40.7*29.9*4.6cm
30.5*22.2*3.3cm

X-0207-C-1,B-2
Plate (Ceramic)
36*36*4.8cm
30.3*30.3*4.2cm

X-0208-Y-1,G-2
Plate (Ceramic)
32.5*32.5*5.4cm
27.2*27.2*4.9cm

X-0226-YC-1,YC-2
Plate (Ceramic)
26.1*26.1*1.5cm
21*21*1.5cm

18020-C, 18024-C
Plate (Ceramic)
20*20*2cm
25*25*3cm

DLS18013
Plate (Ceramic)
L: 25*25*2cm
S: 18*18*1.7cm

ML-0260-1,-2
Plate (Ceramic)
8, 10in

JSY016-1
Fruit plate (Ceramic)
26*26*8cm

MLTY0050-B-1
Fruit plate (Metal)
36*36*23cm

MLTY0050-B-2
Fruit plate (Metal)
25*25*15cm

MLTY0050-B-3
Fruit plate (Metal)
19*19*11.5cm


Pot


18030-LB
Pot (Ceramic)
9.5*9.5*8.5cm

18031-LB
Pot (Ceramic)
18.5*13.6*11.8cm

18033-LB
Pot (Ceramic)
12*8.5*7.5cm

18025-LB
Pot (Ceramic)
18.7*12.5*12cm

18038-C
Pot (Ceramic)
8*7*11cm

18036-LB
Pot (Ceramic)
18*11.6*16.8cm

18016-C,18018-C
Pot, cup (Ceramic)
19*12*13cm
13*8*8.2cm


Shelf


MLTY0051-2, ML-0256-W
Flower pot/ metal shelf (Ceramic/ metal)
35*13*66cm
14.5*14.5*15.5cm

MLTY0051-1, ML-0256-W
Flower pot/ metal shelf (Ceramic/ metal)
35*13*62cm
14.5*14.5*15.5cm

MLTY0051-3, ML-0256-W
Flower pot/ metal shelf (Ceramic/ metal)
35*13*64cm
14.5*14.5*15.5cm

MLTY0052, ML-0256-W
Flower pot/ metal shelf (Ceramic/ metal)
19*14*7cm
14.5*14.5*15.5cm

MLTY0039-B-1
Metal glass
20*20*44cm

MLTY0039-B-2
Metal glass
16*16*33cm

MLTY0046-B-1, ML-0256-W
Metal/ Flower pot (Metal/ ceramic)
43*14.5*50.5cm
14.5*14.5*15.5cm

MLTY0056
Shelf (Metal)
35*35cm


Table


MLJ010
Table (Iron/ marble)
50.2*50*52cm

MLJ009
Table (Iron/ marble)
134.4*44.5*80cm

MLJ014
Table (Iron/ marble)
120*40*75cm

MLJ011-3
Table (Iron/ marble)
35.7*35.7*58.2cm

MLJ011-1
Table (Iron/ marble)
70.6*70.6*45cm

MLJ011-2
Table (Iron/ marble)
54.7*54.7*45.2cm


Tray


18028-LB
Tray (Ceramic)
D: 26cm

MLTP001-J-1
Tray (Metal)
30*30*3cm

MLBL0015-1,-2, MLDLS003
Candle holder, Tray (Glass, Marble)
9*9*25cm
9*9*20cm
40*25*1.5cm

MLMT0014
Tray (Wooden)
45*25*3cm

MLDLS005-WY
Tray (Marble)
45*25*1.5cm

MLDLS004-WY-2
Tray (Marble)
30*30cm

MLMT0017-C-1,C-2
Tray (Wooden)
36*36*3cm
30*30*3cm

MLDLS002-GY-1
Tray (Marble)
31cm

MLDLS002-WY-2
Tray (Marble)
31cm


Vase


ML-0269-CW-1,CW-3
Vase (Ceramic)
19.5*19.5*39cm
21*21*29.5cm

MLBL0017-1
Glass vase (Ceramic)
16.5*4*36cm

MLBL0017-2
Glass vase (Ceramic)
20*5*23.5cm

ML-0301-W-1
Vase (Ceramic)
20*20*53cm

ML-0301-W-2
Vase (Ceramic)
16*16*33cm

ML-0289-BL-1
Vase (Ceramic)
11.5x11.5x33.6

ML-0289-BL-2
Vase (Ceramic)
9.5x9.5x25.5

ML-0270-BL-1
Vase (Ceramic)
25*25*28cm

ML-0270-BL-2
Vase (Ceramic)
18.5*18.5*20cm

TJ019-C-1
Vase (Ceramic)
24*24*29.5cm

TJ019-W-2
Vase (Ceramic)
18.5*18.5*22.5cm

ML-0285-G-2
Vase (Ceramic)
26.3x26.3x29.5cm

ML-0285-W-3
Vase (Ceramic)
17.8x17.8x20cm

ML-0297-W-1
Vase (Ceramic)
17*17*20cm

ML-0297-C-2
Vase (Ceramic)
16*16*13cm

ML-0299-W-1
Vase (Ceramic)
10*10*38cm

ML-0297-W-2
Vase (Ceramic)
9*9*28cm

ST0014-G-1
Vase (Ceramic)
19.6*19.6*33cm

ST0014-G-2
Vase (Ceramic)
17.5*17.5*26cm

ST0015-G
Vase (Ceramic)
15.3*15.3*37.8cm

ML-0293-W-2
Vase (Ceramic)
16*16*33cm

ML-0293-C-3
Vase (Ceramic)
11*11*25cm

ST0017-C-1
Vase (Ceramic)
15.6*15.6*20cm

ST0017-C-2
Vase (Ceramic)
15.2*15.2*14.2cm

TJ003-C-2
Vase (Ceramic)
20.7*20.7*27.5cm

TJ003-G-3
Vase (Ceramic)
16.6*16.6*22.3cm

ML-0157-CW-1
Vase (Ceramic)
20*20*25cm

ML-0157-CW-2
Vase (Ceramic)
17*17*20cm

ML-0288-W-2
Vase (Ceramic)
15.5x14x48cm

ML-0288-C-3
Vase (Ceramic)
12.5x11.5x39.5cm

TJ001-C-1
Vase (Ceramic)
16*16*40cm

TJ001-G-2
Vase (Ceramic)
14.5*14.5*30cm

TJ001-W-3
Vase (Ceramic)
18*18*20.5cm

SL003-C-1
Vase (Ceramic)
24*24*25cm

SL004-C-1
Vase (Ceramic)
16*16*48cm

SL004-C-2
Vase (Ceramic)
14*14*36cm

SL002-B-1
Vase (Ceramic)
25*25*33cm

SL002-B-2
Vase (Ceramic)
22*22*28cm

SL-019-W-1
Vase (Ceramic)
9.5*9.5*29cm

SL-019-W-2
Vase (Ceramic)
9.5*9.5*23cm

SL-018-W
Vase (Ceramic)
13*13*20cm

SL-020-W-1
Vase (Ceramic)
10*10*22cm

SL-020-W-2
Vase (Ceramic)
8.5*8.5*17cm

X-0201-Y-1,C-2
Vase (Ceramic)
20*20*16.5cm
14.8*14.8*12.5cm

X-0206-Y-1,B-2,C-3
Vase (Ceramic)
13.5*13.5*49.4cm
10.9*10.9*39.4cm
8.4*8.4*30.2cm

X-0209-B-1,C-2
Vase (Ceramic)
17.8*17.8*34cm
14.5*14.5*27cm

MLDJ004-1
Vase (Ceramic)
10*10*38cm

MLDY004-2
Vase (Ceramic)
9*9*28cm

ST0012-C-3
Vase (Ceramic)
18*18*13.6cm

ST0012-C-1,C-2
Vase (Ceramic)
19.2*19.2*29.7cm
21*21*16.5cm

JSY007-1,-3
Vase (Ceramic)
15*15*24cm
9.5*9.5*15cm

MLBL0021-C-1
Glass vase (Glass)
13.5*13.5*23cm

MLBL0021-C-2
Glass vase (Glass)
10.8*10.8*31.5cm

MLBL0022-P-1
Glass vase (Glass)
17*17*13cm

MLBL0022-P-2
Glass vase (Glass)
13.5*13.5*10cm

MLBL0023-B
Glass vase (Glass)
17*17*16cm

MLBL0025-CG-1
Vase (Glass)
8.8*8.8*29cm

MLBL0025-CG-2
Vase (Glass)
8.7*8.7*23.2cm

MLBL0026-CG
Vase (Glass)
12.8*12.8*32cm

MLBL0027-CG
Vase (Glass)
17.5*17.5*15cm

MLDY006-1,-2,-3
Vase (Ceramic)
15.5x15.5x35.5cm

JSY024-C-1
Vase (Ceramic)
15*15*25cm

JSY024-C-3
Vase (Ceramic)
11.5*11.5*15cm

JSY025-C-1
Vase (Ceramic)
18.5*18.5*15cm

JSY025-C-3
Vase (Ceramic)
11.5*11.5*9cm

JSY033-1
Vase (Ceramic)
17.5*17.5*15.5cm

JSY033-2
Vase (Ceramic)
14.5*14.5*12.5cm

JSY026
Vase (Ceramic)
12.5*12.5*9cm

JSY028-1
Vase (Ceramic)
10.2*10.2*15.5cm

JSY028-2
Vase (Ceramic)
8*8*15cm

JSY029
Vase (Ceramic)
8.5*8.5*15cm